Aktuellt

2023-09-21

Föreningen kommer genomföra rensning i cykelförråden. Det som idag finns i cykelrummen kommer att markeras med en stor gul lapp. Om den ska vara kvar måste lappen vara borttagen senast den 9 oktober. Vi kommer även genomföra storstädning och exakt datum kommer att informeras om när dagen närmar sig.

2023-09-18

Hantering grovsoprummen – styrelsen har satt upp informationslappar i hissarna för att påminna alla om hanteringen av sopor i grovsoprummen. Alla i föreningen måste följa regelverket och inte kasta saker som inte får plats eller inte sophämtarna tar hand om. 

2023-09-11

Borttagande av avfallskvarn? Vår förening har fått ett undantag fram till 1 juni 2024 från kravet att sortera matavfall. Den information som skickas ut från Stockholm stad påverkar oss inte just nu. Styrelsen kommer att informera mer när vi vet mer.

2023-08-31

Det har skett ett vattenläckage i tätskiktet som har drabbat elrummet och källarförråd under markplan, vid pelaren utanför kemtvätten.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas inom kort med vi räknar inte med att det ska bli några störningar. 

2023-08-21

Fastum kommer införa en avgift på avgiftsavier som skickas via papper. Beloppet är 59 kronor så vänta inte med att anmäla e-faktura eller autogiro.

2023-07-05

Några lägenheter i föreningen har inte fått någon avgiftsavi för betalning 20230630. Detta kan bero på att preliminärdebiteringen av el var högre än månadsavgiften. Systemet som vår ekonomiska förvaltare har klarar inte av denna hantering så justering kommer att ske på kommande avgiftsavi.

2023-05-20

Städning av garaget kommer att ske den 12 juni och då får inga bilar stå i garaget.

2023-04-26

All personal på Fastum kommer vara på konferens den 4-5 maj. Under dessa två dagar kommer Securitas jourmontör hantera akuta ärenden. Telefonnummer är som vanligt 90220.

2023-04-18

Glädjande nyhet! Föreningen har fått en ny energideklaration och har nu energiklass B vilket möjliggör gröna lån både för föreningen och enskilda medlemmar. Energideklaration-brf Vsästermalms Atrium 2023

2023-04-11

Nu finns årsredovisningen för 2022 och stämmohandlingarna till stämman den 25 april på föreningens hemsida. Titta under rubriken Om föreningen / Årsstämma samt Årsredovisning.

2023-04-05

Den 17 april påbörjas utbyte av belysning i gemensamma utrymmen i föreningen. Arbetet kommer att pågå i cirka 2 veckor, även lördagar. När bytet sker i garaget kommer troligen delar av garaget behöva utrymmas.

2023-02-26

Årsstämman kommer att äga rum den 25 april och motioner ska vara inlämnade senast den 15 mars. Viktigt att motionen är tydlig med bakgrund, motivering och förslag till beslut. Motionen mailas till styrelsen@brfvastermalmsatrium.se.

2023-02-26

Intresserad av arbete i styrelsen? Styrelsen i vår förening ska bestå av minst 3 och max 5 ledamöter samt 0-3 suppleanter. Skicka ett mail till föreningen om du är intresserad så blir du kontaktad för mer information. Sista dag att anmäla intresse är 15 mars 2023. Mer information finns uppsatt i hissarna.

2023-02-10

SAVE-THE-DATE: föreningsstämman går av stapeln den 25 april 2023. Mer information kommer inom kort!

2023-01-06

Renspolning av kök och badrumsavlopp kommer att utföras av GR Avloppsrensning med start den 16 januari och beräknas avslutas den 20 januari. Om ni inte kan vara hemma kan låset ställas i serviceläge alternativt lämna nyckel till entrenenörens personal kl. 07.45 i porten den dag rensning sker i planerad uppgång. Lappar är utdelade i postlådorna men mer detaljerad information.

2022-11-04

I bifogade underlag finns information om preliminär slutdebiteringskostnad för el: Slutdebitering el dec 2022.

2022-10-09

Information från styrelsen rörande avgiftshöjningar och preliminärdebitering av el: Avgiftsändringar brf Västermalms Atrium

2022-09-25

Cirka 50 lägenheter i föreningen kommer få elavräkning för perioden maj-juli på avgiftsavin vid nästkommande avräkning, på grund av att elleverantören inte har gett oss informationen för samtliga lägenheter.

2022-09-03

I bifogade information från styrelsen finns information om slut debitering av el för perioden maj – juli som kommer att regleras på avgiftsavin i september Slutdebitering el sept 2022.

Styrelsen önskar också informera om förväntad prisutveckling på el under hösten och vintern i bifogade informationsbrev: Förväntade elpriser hösten-vintern 2022-2023

2022-08-30

På tisdagen den 6 september kommer vattnet vara avstängt i föreningen mellan klockan 8 – 12 för planerat underhåll.

2022-06-10

På onsdag den 15 juni kommer det att vara ett planerat strömavbrott i hela föreningen mellan klockan 11-14. Detta innebär även att alla hissar kommer att vara avstängda. Information finns även uppsatta i hissarna.

2022-05-17

Den 25 maj mellan kl 8.00 – 17.00 kommer städning av garaget att genomföras. För bästa resultat måste alla fordon flyttas så vi ber alla att respektera detta och ställa fordonet på annan plats denna dag.

2022-05-08

I bifogade brev från styrelsen finns information om slutdebiteringskostnad för el avseende perioden februari – april. Avräkningen kommer att ske på avgiftsavin i juni: Slutdebitering el juni 2022

2022-05-05

Obligatorisk ventilationskontroll kommer att genomföras under perioden 10 maj – 13 maj. Varje trappuppgång har olika dagar enligt informationsbrev som har delats ut i brevlådorna. Kontrollen är ett myndighetskrav och det är av yttersta vikt att SVG som utför kontrollen får tillgång till lägenheten. Eventuella återbesök kommer att debiteras extra.

2022-04-10

Stämmohandlingar och årsredovisning har delats ut i brevlådorna men finns även tillgängliga digitalt under fliken Om föreningen – Årsredovisning samt Årsstämma. Stämman kommer att ske den 26 april klockan 19, Drottning Blankas gymnasium, Warfvinges väg 24. Välkommen!

2022-03-02

Information om slutdebiteringskostnaden för el avseende perioden november – januari finner ni i bifogade länk: Slutdebitering el mars 2022. Snitt ökningen blir runt 130 % högre beroende på att preliminärdebiteringen var betydligt lägre än det faktiska pris som föreningen betalat. Debiteringen sker på avin i mars.

2022-02-24

Med anledning av de nya ILOQ låssystemet kommer alla “gamla” taggar att spärras från den 21 mars 2022. ILOQ nyckeln kan användas istället (obs! blåa sidan mot läsaren). Behöver du fler nycklar? Kontakta Fastum.

2022-02-01

Intresserad av styrelsearbete i föreningen? Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 5 ordinarie ledamöter och 0-3 suppleanter. Är du intresserad så maila styrelsen senast 13 mars. Mer information finns uppsatta i hissarna.