Aktuellt

2024-04-14

Vecka 18 börjar arbetet med pergolan på innergården som kommer placeras vid de befintliga borden och bänkarna. Det blev försenat på grund av att frosten och snön kom tidigare än planerat i höstas. Vi tackar trädgårdsgruppen som har ordnat detta!

2024-04-09

Den 21 maj klockan 8-17 är det dags för garagestädning. För att städningen ska kunna utföras effektivt behöver garaget vara tomt så se till att ni flyttar ert fordon innan klockan 8.

2024-03-21

Föreningens årsstämma kommer att vara hos Phil´s Burger, Warfingesväg 16 klockan 19.00. Handlingarna skickas ut elektroniskt. Stämmohandlingarna finns även på föreningens hemsida. Titta under rubriken Om föreningen / Årsstämma samt Årsredovisning.

Som vi redan informerat så skickas  information till alla medlemmar elektroniskt i enlighet med beslut på stämman förra året så om du inte har gjort det så registrera din mailadress i Fastum Direkt portalen.

2024-02-15

SAVE-THE-DATE: Föreningens årsstämma är bokad till den 23 april. Lokal meddelas senare.

Har ni motioner så ska dessa mailas in till styrelsen senast den 13 mars.

Intresserad av plats i styrelsen? Anmäl ert intresse senast den 15 mars. 

Mer information kommer att skickas ut elektroniskt via mail så om du inte redan gjort det lägg in mailadressen i Fastum portalen.

2024-01-25

Bifogat finner ni medlemsinformation från styrelsen.Medlemsinfojan2024

2024-01-21

Som beslutat på stämman i april 2023 kommer information från styrelsen skickas via e-post. Detta kommer även gälla verksamhetsberättelsen och inbjudan till stämman. Logga in på Fastum Direkt för att kontrollera att mail adressen är korrekt eller lägg till om den saknas. 

2024-01-04

Fastum har problem med sin hemsida för felanmälan se de har upprättat en provisorisk hemsida med denna länk: https://fastum.se/90220-kundservice/. Telefonnumret 90220 fungerar utan problem.

2023-11-30

Tyvärr kan sopsugen inte tömmas på grund av ett tekniskt fel. Detta innebär att det är helt stopp i samtliga sopnedkast och vi ber samtliga att inte lägga soporna utanför sugen då detta kan komma skapa stora problem med råttor. Föreningens fastighetsförvaltare har högprioriterat ärendet.

2023-11-20

Den 5 december kommer en leverans av pergola till innergården och den kommer att placeras vid de befintliga borden och bänkarna på innergården. Vi tackar Trädgårdsgruppen som har fixat och ordnat!

2023-11-09

I bifogade underlag finns information om avgiftshöjningar som träder i kraft den 1 januari 2024. Informationen sitter även i hissarna.Avgiftsändringar brf Västermalms Atrium 2024

2023-10-03

Glöm inte att ta bort den gula lappen på saker  i cykelrummen som ska vara kvar. Städning kommer att ske fredagen den 13 oktober. Inget får stå kvar på golven men det går bra att låta cykeln hänga kvar i krokarna i taket.

2023-09-29

Föreningen har infört ett nytt sätt att debitera kostnaden för el. Preliminärdebitering utgår och istället kommer faktisk förbrukning läggas på. Debitering sker med en månads förskjutning.

2023-09-21

Föreningen kommer genomföra rensning i cykelförråden. Det som idag finns i cykelrummen kommer att markeras med en stor gul lapp. Om den ska vara kvar måste lappen vara borttagen senast den 9 oktober. Vi kommer även genomföra storstädning och exakt datum kommer att informeras om när dagen närmar sig.

2023-09-18

Hantering grovsoprummen – styrelsen har satt upp informationslappar i hissarna för att påminna alla om hanteringen av sopor i grovsoprummen. Alla i föreningen måste följa regelverket och inte kasta saker som inte får plats eller inte sophämtarna tar hand om. 

2023-09-11

Borttagande av avfallskvarn? Vår förening har fått ett undantag fram till 1 juni 2024 från kravet att sortera matavfall. Den information som skickas ut från Stockholm stad påverkar oss inte just nu. Styrelsen kommer att informera mer när vi vet mer.

2023-08-31

Det har skett ett vattenläckage i tätskiktet som har drabbat elrummet och källarförråd under markplan, vid pelaren utanför kemtvätten.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas inom kort med vi räknar inte med att det ska bli några störningar. 

2023-08-21

Fastum kommer införa en avgift på avgiftsavier som skickas via papper. Beloppet är 59 kronor så vänta inte med att anmäla e-faktura eller autogiro.

2023-07-05

Några lägenheter i föreningen har inte fått någon avgiftsavi för betalning 20230630. Detta kan bero på att preliminärdebiteringen av el var högre än månadsavgiften. Systemet som vår ekonomiska förvaltare har klarar inte av denna hantering så justering kommer att ske på kommande avgiftsavi.

2023-05-20

Städning av garaget kommer att ske den 12 juni och då får inga bilar stå i garaget.

2023-04-26

All personal på Fastum kommer vara på konferens den 4-5 maj. Under dessa två dagar kommer Securitas jourmontör hantera akuta ärenden. Telefonnummer är som vanligt 90220.

2023-04-18

Glädjande nyhet! Föreningen har fått en ny energideklaration och har nu energiklass B vilket möjliggör gröna lån både för föreningen och enskilda medlemmar. Energideklaration-brf Vsästermalms Atrium 2023

2023-04-11

Nu finns årsredovisningen för 2022 och stämmohandlingarna till stämman den 25 april på föreningens hemsida. Titta under rubriken Om föreningen / Årsstämma samt Årsredovisning.

2023-04-05

Den 17 april påbörjas utbyte av belysning i gemensamma utrymmen i föreningen. Arbetet kommer att pågå i cirka 2 veckor, även lördagar. När bytet sker i garaget kommer troligen delar av garaget behöva utrymmas.

2023-02-26

Årsstämman kommer att äga rum den 25 april och motioner ska vara inlämnade senast den 15 mars. Viktigt att motionen är tydlig med bakgrund, motivering och förslag till beslut. Motionen mailas till styrelsen@brfvastermalmsatrium.se.

2023-02-26

Intresserad av arbete i styrelsen? Styrelsen i vår förening ska bestå av minst 3 och max 5 ledamöter samt 0-3 suppleanter. Skicka ett mail till föreningen om du är intresserad så blir du kontaktad för mer information. Sista dag att anmäla intresse är 15 mars 2023. Mer information finns uppsatt i hissarna.

2023-02-10

SAVE-THE-DATE: föreningsstämman går av stapeln den 25 april 2023. Mer information kommer inom kort!

2023-01-06

Renspolning av kök och badrumsavlopp kommer att utföras av GR Avloppsrensning med start den 16 januari och beräknas avslutas den 20 januari. Om ni inte kan vara hemma kan låset ställas i serviceläge alternativt lämna nyckel till entrenenörens personal kl. 07.45 i porten den dag rensning sker i planerad uppgång. Lappar är utdelade i postlådorna men mer detaljerad information.

2022-11-04

I bifogade underlag finns information om preliminär slutdebiteringskostnad för el: Slutdebitering el dec 2022.

2022-10-09

Information från styrelsen rörande avgiftshöjningar och preliminärdebitering av el: Avgiftsändringar brf Västermalms Atrium

2022-09-25

Cirka 50 lägenheter i föreningen kommer få elavräkning för perioden maj-juli på avgiftsavin vid nästkommande avräkning, på grund av att elleverantören inte har gett oss informationen för samtliga lägenheter.

2022-09-03

I bifogade information från styrelsen finns information om slut debitering av el för perioden maj – juli som kommer att regleras på avgiftsavin i september Slutdebitering el sept 2022.

Styrelsen önskar också informera om förväntad prisutveckling på el under hösten och vintern i bifogade informationsbrev: Förväntade elpriser hösten-vintern 2022-2023

2022-08-30

På tisdagen den 6 september kommer vattnet vara avstängt i föreningen mellan klockan 8 – 12 för planerat underhåll.

2022-06-10

På onsdag den 15 juni kommer det att vara ett planerat strömavbrott i hela föreningen mellan klockan 11-14. Detta innebär även att alla hissar kommer att vara avstängda. Information finns även uppsatta i hissarna.