Mäklarinformation

Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom bostadsrättsföreningen
Västermalms Atrium, org.nr 769625-6085. Information som ej återfinns nedan, kan hittas på föreningens hemsida, www.brfvastermalmsatrium.se. Inga frågeformulär besvaras av styrelsen eller förvaltaren. Föreningen tillhandahåller inga ritningar utan vi hänvisar till Stadsbyggnadskontoret.

Föreningens postadress är: Warfvinges väg 23, 112 51 Stockholm
Styrelsen kontaktas på styrelsen@brfvastermalmsatrium.se

Fakta om fastigheten – garage – allmänna utrymmen
Fastigheten är uppförd 2013-2015 med en bostadsyta om 12 227 kvm fördelat på 165 lägenheter. Föreningen äger marken. Antalet kommersiella lokaler är 3 med en total yta om 862 kvm.

I husen finns flera barnvagnsrum och cykelrum.

Till samtliga lägenheter finns ett förråd i källaren att disponera. Det finns även ytterligare förråd att hyra, se fliken Medlemsinfo – Förrådsutrymme.

Till fastigheten hör garage som är placerat under husen, vilket består av 77 st. bilplatser och 7 MC-platser. 37 av bilplatserna är utrustade med laddboxar som är fast installerade. Pris för bilplats finns under fliken Medlemsinfo – Garageplats. (november 2023: det finns några lediga platser i garaget).

Visning

Vid visning av lägenhet får entrédörr ej ställas upp eller låsfunktionen tejpas över då lås- och dörrautomatiken kan gå sönder. Föreningen godkänner inte att information om lägenheter till salu sätts upp på av föreningen ägda dörrar, väggar och fönster

Bredband/TV/telefoni: Ownit är leverantör av bredband/TV/telefoni, och kostnaden för basutbud med 250 mb hastighet och bas TV-utbud kostar 220 kr/månad och debiteras via månadsavin. Avgiften är obligatorisk.

El och värme

Föreningen har ett gemensamt el-abonnemang. Föreningen har infört en debiteringsmodell som innebär att faktisk förbrukning debiteras på avgiftsavin men en månads förskjutning. Tillsatsvärme och hushållsel samt golvvärme i lägenheten betalas av lägenhetsinnehavaren.

Försäkring

Ny medlem i föreningen måste teckna egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Föreningen har inte någon kollektiv bostadsrättstillägg.

Medlemskap
Enbart fysisk person godkänns som medlem. Delat ägande godkännas, minimal ägarandel 10 %.
Ansökan om in- och utträde, beställning av mäklarbild samt pantsättning görs via vår förvaltare Fastum,
https://www.90220.se/

Ansökan skickas till: Brf Västermalms Atrium, c/o Fastum, Box 4031, 169 04 SOLNA

Avgifter i samband med överlåtelse

Överlåtelseavgiften är 2,5 % av gällande prisbasbelopp. Pantsättningsavgift är 1 % av gällande prisbasbelopp. Avgiften betalas av köparen.

Uppdaterad: 2023-11-09