Trivselregler

För allas trivsel och god grannsämja förväntas boende följa nedanstående regler:

Störande ljud
Mellan kl. 22.00–07.00 måndag till fredag och kl. 23.00–09.00 lördag till söndag undviker vi störande ljud. Informera dina grannar i god tid, om du skall ha fest. Blir du störd av en granne, gå gärna över och prata med hen. Fungerar inte det ring CSG störningsjour på telefon 08-20 47 05.

Sopor
Sopor och dylikt skall vara väl inslagna, när de läggs i sopkärlen. Sopor får inte ställas ut i trapphus utan skall direkt läggas i sopnedkast. Lägg inte i för stora sopor då de riskerar att blockera nedkasten.

Övriga sopor sorteras enligt beskrivning i soprummen. Inga sopor får ställas på golvet då det kostar föreningen, och därmed de boende, ansenliga summor att forsla bort dem. Slängs sopor i fel behållare får också föreningen betala för detta.

Grilla
Det är enbart tillåtet att grilla på balkongerna med el- eller gasol-grill.

Utanför din dörr och allmänna ytor
Dörrmattor får inte läggas utanför lägenhetens ytterdörr, då det hindrar städning och eventuell utrymning. Placera inga föremål, såsom vagnar, rollatorer, kälkar mm i entréer, trapphus, källar- och förrådsgångar. Det kan hindra utrymning vid t ex vid brand. Cykel- och barnvagnsrum skall användas för avsett ändamål.

Mattor och sängkläder
Skaka eller piska inte mattor eller sängkläder från fönster eller balkonger. Detta ska ske utomhus på innegården.

Din balkong
Balkonglådor och parabolantenn skall placeras på balkongens insida. Det är inte tillåtet att kasta ut något (t ex cigarettfimpar) från fönster och balkonger. Det är inte heller tillåtet att mata fåglar från lägenheten eller på föreningens mark.

Husdjur
Husdjur får inte föra oljud eller rastas på innergården eller på lekplatsen. Hundar och katter ska hållas kopplade inom bostadsområdet.

Rökförbud
Rökförbud gäller i alla allmänna utrymmen som t.ex. innergård, trapphus, hissar, källargångar och förråd.

Ohyra
All form av ohyra (råttor, pälsänger, vägglöss, kackerlackor) som upptäcks i lägenheter eller i gemensamma utrymmen måste omedelbart anmälas till förvaltaren.

Skada
Om skada uppstår i lägenhet eller på gemensamma utrymmen, underrätta förvaltaren snarast för åtgärd

Renovering
Vid renovering, se till att respektera gällande regelverk. Renovering som skapar ljud i bärande väggar, golv och tak får endast ske mellan kl 08-19 på vardag och kl 10-17 på helger.

Postbox

Det är inte tillåtet att sätta upp egna dekaler, skyltar eller annan information på postboxarna. Behövs ändring göras alternativ tillägg för ev. företag kontakta förvaltaren.

2021-07-05