Förrådsutrymmen

Till varje lägenhet hör ett källarförråd som är märkt med lägenhetsnumret. Du bör låsa ditt förråd med ett rejält lås för att förebygga inbrottsförsök. Det är inte tillåtet att förvara saker i källargångarna. 

Det finns cykelförråd och barnvagnsförråd i båda husen i markplan samt ett cykelförråd i garaget.

Det finns även extraförråd att hyra i föreningen enligt nedan (ingen ändring 2024):

12-månadershyra 660 kr/månad
6-månadershyra 990 kr/månad
Löpande uthyrning 1 320 kr/månad
Del i gemensamt förråd 1 320 kr/månad max 3 månader