Källsortering och avfallshantering

På innergården finner du tre stycken sopsugsinkast för restavfall. Använd soppåsar till restavfallet. Knyt ihop påsen väl och fyll den inte proppfull. Den ska inte behöva pressas in i luckan, då blir det lätt stopp och föreningen måste då bekosta rensning. Du får under inga omständigheter lämna sopor på marken eftersom de lockar till sig råttor.

Vi har två grovsoprum i föreningen för källsortering av förpackningar, tidningar, mindre grovsopor samt elavfall, glödlampor och batterier. Dessa finner du utanför porten på Warfvinges väg 23 och Warfvinges väg 15. Rummet på Warfvinges väg 23 har störst kapacitet och därför bör du gå dit i första hand.

I soprummen kan du slänga allt som får plats i kärlen. Det är inte ok att slänga annat än det som kärlen är ämnade för eller för vad som får plats.  De töms flera gånger i veckan men är det fel saker som slängts töms de inte och föreningen måste bekosta separat städning och tömning. Det är heller inte tillåtet att ställa saker bredvid kärlen. Om kärlet är fullt så ta med det som ska kastas hem igen och gå tillbaka och kasta när det finns plats i kärlen.

Större grovsopor, elavfall som inte ryms i kärlen liksom farligt avfall (lösningsmedel, flytande färgrester, etc.) måste du ta till en återvinningscentral, se hemsidan för Stockholm Vatten.

Grovsopkärlet i soprummen ska inte belastas med saker som kan återanvändas eftersom det medför onödiga utgifter för föreningen. Till exempel: kläder, skor och prylar som inte är trasiga  kan skänkas bort istället. Kemtvättsgalgar ska lämnas åter till kemtvätten.

Större grovsopor, elavfall som inte ryms i kärlen liksom farligt avfall (lösningsmedel, flytande färgrester, etc.) måste du ta till en återvinningscentral, se hemsidan för Stockholm Vatten och avfall (www.stockholmvattenochavfall.se). Stockholm stad har även en tjänst där de har mobil återvinning och kommer ut på bestämda platser regelbundet på Kungsholmen.

Vi har övervakningskameror i grovsoprummen och kommer ta ut extra tömningsavgift av lägenhetsinnehavaren vid behov.

 

 

2023-09-15