Start

148

Västermalms Atrium sett från Warfvinges väg.

Västermalms Atrium ligger på västra Kungsholmen, byggdes 2013-2015 av Skanska och innehåller 165 bostadsrätter.