Garageplats

Föreningen har 79 garageplatser, varav 37 med laddstolpe. Avgiften för platserna enligt nedan (ingen höjning 2024): 

  • Vanlig parkering 1 975 kr/månad
  • Parkering med laddbox 2 075 kr/månad plus  en kostnad per kwh
  • Handikapparkering (större plats) 2 175 kr/månad

För att hyra plats kontakta styrelsens kassör Per Aspegren på perfredrik.aspegren@gmail.com

Den som har en garageplats har rätt att låna ut platsen för kortare period. Det är inte tillåtet att låna en plats utan godkännande, att flytta koner eller använda platser som verkar vara lediga. Bostadsrättsinnehavare, medboenden och andrahandshyresgäster som medverkar till olovlig parkering,  kommer att erhålla en bot om 2 000 kronor per registrerat tillfälle tillsammans med den som är registrerad ägare till fordonet.

Garaget städas årligen och under dagen ska inga bilar vara parkerade i garaget. Information om garagestädning sker cirka en vecka innan den planerade städdagen.

Uppdaterad: 2023-11-09