Renovera

Kolla alltid föreningens stadgar innan du sätter igång att renovera!

Lite förenklat kan man säga att man som bostadsrättsägare har ett underhållsansvar för sin lägenhets inre, medan föreningen ska ansvara för det yttre. Exakt var gränsen går är inte helt lätt att säga, bostadsrättslagen ger visst utrymme för olika tolkningar. Rekommendationen är därför att stämma av med styrelsen och föreningens stadgar innan du sätter i gång att fixa till hemma. Du har en direkt skyldighet att göra detta för alla renoveringar som inbegriper våtrum, kök, bärande väggar och andra konstruktioner. Det är också viktigt att allt arbete som utförs görs fackmannamässigt. Se därför till att anlita behörig arbetskraft för din renovering.

Renovering som skapar ljud i bärande väggar, golv och tak får endast ske mellan kl 08-19 på vardag och kl 10-17 på helger.

Kök och badrum – Ska du byta vattenanslutningar, påverka tätskikten eller avloppet måste du ha styrelsens godkännande. Samma sak om du på något sätt ska påverka ventilationen eftersom detta kan påverka hela fastigheten.

Väggar och tak – Du får måla om och tapetsera som du vill men du får inte riva bärande väggar. Ska du sätta upp nya väggar kolla gärna med styrelsen då det kan påverka ventilationen.

Golv – Du får lägga om och slipa/lägga om golven som du själv vill.

El – Du får dra om synlig el om det utförs av en elektriker. Vid icke synliga eldragningar kolla med styrelsen.

Fönster – Du kan måla fönstren invändigt och sätta in persienner. Byta ut dem eller måla om dem utvändigt får du inte. Det underhållet står föreningen för.

Ventilation – Du får ej påverka ventilationen.

Ytterdörr – Du får måla om dörren invändigt men inte utvändigt och du får inte byta ut din ytterdörr.

Öppen spis och kamin – Alla ledningar och ventilationer är föreningens ansvar så du får inte påverka dessa utan styrelsens godkännande.

Välkommen att kontakta oss om du undrar över något!

Uppdaterad: 2021-12-05