Avgifter och avier

Avgiftsavier skickas ut kvartalsvis i förskott av vår fastighetsskötare Fastum.

Avgiftsförändringar från 1 november 2022

Avgiftsförändringen baseras på föreningens ekonomiska riktlinje och ett antagande om en inflationsnivå överstigande 6 %, en räntenivå för föreningens rörliga lån om 3 % samt genomsnittligt elpris ca 10% högre än 2022.  

Avgiften för andelstal 1 höjs med 17 % vilket motsvara 500 tkr.

Avgiften för andelstal 2 höjs med ca 3 % vilket motsvarar förväntad räntehöjning.

Lokalhyran höjs med fastighetsindex med start från 1 januari 2023.

SHB Erbjudande medlemmar BRF Västermals Atrium

El och kabel-TV: På avgiftsavin finns ett “Eltillägg – en preliminär debitering av värme och hushållsel utifrån schablonkostnad för den aktuella lägenheten – som var tredje månad justeras utifrån den faktiska förbrukningen.

På avin finns även kostnaden för “Kabel TV” vilken även inkluderar internet.  Månadsavgiften är för närvarande (2022) 220 kr/mån.

Avgift 1 och 2
I samband med försäljningsstarten av bostadsrätter i föreningen, erbjöd Skanska AB de köpare som köpte bostadsrätt innan den ekonomiska planen fastställdes, att välja mellan 3 nivåer på upplåtelseavgiften som tillägg till insatsen. För de lägenheter som inte såldes innan den ekonomiska planen fastställdes låstes upplåtelseavgiften till det så kallade ”mellanalternativet”. Hanteringen av detta gjordes genom att lägga till ett andelstal 2, som baseras på skillnaden mellan maximalt möjlig upplåtelseavgift och slutligen betald upplåtelseavgift. Summan av dessa blev 45 000 000 kr som kan sägas utgöra ett lån från föreningen till enskild bostadsrättsägare och därmed utgör underlaget för andelstal 2. Avgiften för andelstal 2 utgörs av räntekostnaden för denna lånesumma.

För 2:or var den maximala upplåtelseavgiften 400 000 kr, för 3:or och 4:or under 90 kvm 600 000 kr, och för övriga lägenheter 800 000 kr. 

Föreningen beslutade under 2017 att övriga medlemmar ska beredas möjlighet att i efterhand frivilligt betala in den i den ekonomiska planen angivna återstående upplåtelseavgiften beräknad som andelstal 2 multiplicerat med 45 000 000 kr. 

Är du intresserad av att betala in andelstal 2 kontakta styrelsen för mer information.

Uppdaterad: 2022-10-09