Om byggnaderna

Bebyggelsen i kvarteret Välmågan 7 på Kungsholmen i Stockholm grupperar sig i två byggnadskroppar i form av ett V som öppnar sig mot sydväst där Skanskas nyplanerade kontorshus skyddar mot buller och partiklar från Essingeleden. Bostadshusen är sju våningar höga mot Warfvinges väg och lite högre mot den nyplanerade Lustgårdsgatan. Mellan gavlarna växer de upp till som högst 15 våningar i det norra huset. De två byggnadernas nockar är förskjutna i förhållande till varandra vilket ger en karaktäristisk skyline som förändras när man rör sig genom staden.

Ett typiskt trapphusblock är uppbyggt av en enkelsidig tvåa flankerad av två genomgående lägenheter varav den ena är en trea och den andra en fyra men även andra varianter förekommer. Högre upp i huset utnyttjar vi takets lutning för att ge plats för etagelägenheter. Fasadmodulen in mot gården är densamma för alla lägenheter vilket ger ett starkt repetitivt intryck. Generöst uppglasade rum mot de triangulära balkongerna ger bebyggelsens insida mot gården dess öppna och karaktäristiska uttryck.

Gården terrasseras uppifrån Warfinges väg och ned mot Lustgårdsgatan och taket på förskolan utgör en del av terrassystemet.

På kvarterets utsida får fasaden karaktär av ett skal med en ljust grå riven ädelputs som omsluter bebyggelsen. Där är det mer sparsmakat med fönster eftersom huvuddelen av sovrummen orienteras dit. Även fönstersnickerierna får samma kulör för att förstärka känslan av en sammanhållen volym. För att få en variation och ett plastiskt uttryck har ett av sovrummen i respektive lägenhet försetts med en liten grund balkong med räcke av glas. Det yttre skalets material annonserar sig in mot gården i den kraftiga lutande takfoten. Takbeläggningen utgörs av sedum.

I båda huskropparna finns en långsträckt entréhall som sträcker sig från gavel till gavel och trappar sig ned så att den följer markens lutning utanför. Entréer till det norra husets två trapphus sker från gaveln mot Warfinges väg och från den andra gaveln mot Lustgårdsgatan. Entréer till det södra husets tre trapphus sker också från gavlarna men entréhallen har i det södra huset ytterligare en entré på mellanplanet ut mot ”trappgränden”. Entréhallarna har även entréer ut mot gården.

Arkitekter: Per Johanson (ansvarig), Cornelia Thelander, Elin Rosenberg, Lars Kockum, Cornelia Lindlöf och Kajsa Paulsson.

Plats: Västra Kungsholmen, Stockholm
Adress: Warfvinges väg 15
Byggherre: Skanska Nya Hem
Omfattning: 165 lägenheter
Byggår: 2013-2015

Text hämtad från:
http://joliark.se/bostader/vastermalms-atrium

Dokument om byggnaderna

sodra huset

norra huset

Inredning