El, värme, tv, telefoni, internet

TV, telefoni och internet

Föreningens leverantör är Ownit. Trådlöst internet är standard. Tjänstefördelaren är placerad i ett elskåpet där automatsäkringarna finns. Erfarenhetsmässigt förbättras det trådlösa nätverket av att hålla skåpdörren öppen eller installera en separat router.

Varje lägenhet har erhållit en digitalbox som tillhör lägenheten. Den ska inte tas med när man flyttar från föreningen. Tv-baspaketet faktureras på samma avi som månadsavgiften till föreningen. Ytterligare kanaler kan beställas av Ownit.

För telefonin utgår endast samtalsavgifter enligt Ownits prislista. Dessa faktureras separat.

Bredband på 250 Mbit/s ingår i avgiften. Kraftigare bredband kan beställas av Ownit.

Kontakt: www.ownit.se, telefon 08-525 073 00.

El och värme

Föreningen har ett gemensamt el-abonnemang men varje innehavare betalar för uppvärmning och övrig hushållsel i sin lägenhet. Det är upp till varje medlem att kolla sin egen elförbrukning genom att återkommande se hur mycket el som förbrukats (elskåpet där automatsäkringar och router finns). Föreningen har ett system med eldriven tillsatsvärme (är igång om röda lampan lyser på termostaten) som är kopplad till hushållselen. De medlemmar som vill ha det varmare än andra betalar därför en högra kostnad. I varje lägenheter finns det ett antal termostater som reglerar värmen och om man ställer in termostaten på 4-8 så är det stor sannolikhet att tillsatsvärmen startar. Om du också använder golvvärmen i badrummet så går även denna på el och din egna kostnad kommer att öka. Tidigare debiteras en preliminär förbrukning men från september 2023 kommer istället faktisk förbrukning debiteras via avgiftsavin. Detta innebär att förbrukning för september hamnar på avgiftsavin i november.

Information om värme och termostat finns här: 5. Värme och ventilation

I december 2024 har föreningen utnyttjat ett erbjudande från Fortum om att säkra priset på elen de närmaste åren, och för 2024 har vi säkrat 90% av förbrukningen, 2025 70% av förbrukningen, och för 2026 50% av förbrukningen. De priser vi fick var ca 20 öre lägre än vad man kan få som enskild medlem.

Information från styrelsen rörande elkostnader finns i följande dokument (2022): Slutdebitering el dec 2022, Förväntade elpriser hösten-vintern 2022-2023, Slutdebitering el sept 2022, Slutdebitering el juni 2022

 

Uppdaterad: 2024-01-30