Aktuellt

2021-12-04

Information till medlemmar från styrelsen: Medlemsinfodec2021

2021-11-02

Har du kvar andelstal 2? Betala in ditt andelstal 2 kapital i november 2021 och sänk månadsavgiften med 40-54 %. Kontakta styrelsen: styrelsen@brfvastermalmsatrium.se för information om belopp och hur du går tillväga.

2021-10-31

Den 9 och 10 november finns tillfälle för dig som bor i föreningen att få hjälp med enklare hantverksarbete i lägenheten till extra förmånliga priser. Mer information finns uppsatta i hissarna.

2021-10-01

Föreningens avtal med Elbilio har tagit slut. Styrelsen tittar på möjligheter till ny poolbil lösning.

2021-09-03

På onsdag 8 september kommer reparation av garageporten att utföras. Porten behöver plockas ner helt för reparation men kommer att sättas på plats innan dagens slut.

2021-08-18

Vet du om att föreningen har blåljuskod? Portkoden finns hos polisens ledningscentral och lämnas ut till den myndighet som behöver. Uppge till SOS Alarm att föreningens portar har Blåljuskod. Det finns dekaler på alla portar som påminner om det.

2021-07-04

Från den 1 juli har föreningen ny leverantör av störningsjour. Det är vaktbolaget CSG och telefonnumret till störningsjouren är: 08-204705.

2021-06-12

Tisdagen den 15 juni påbörjas arbetet med att byta ut låsen i entréer, källare, sopnedkast, soprum och garage. Varje lägenhet har blivit tilldelade nycklar utifrån lägenhetens storlek. Arbetet beräknas pågå i två dagar vilket innebär att du under denna period kommer behöva båda den gamla och nya nyckeln när du rör dig i huset.

2021-06-06

Som tidigare informerat kommer föreningen byta lås till allmänna utrymmen. Är du intresserad av att byta lås till lägenheten så kontakta Hellgrens lås, telefonnummer: 08-400 546 00 eller mail: info@hellgrenslas.se. Kostnaden för byte bekostas av lägenhetsinnehavaren.

2021-06-01

Tisdagen den 8 juni kl. 07.30-16.00  kommer städning av garaget att genomföras. För att få bästa resultat får inga fordon finnas i garaget under den angivna tiden.

2021-05-26

Onsdagen den 2 juni kommer Ownit utföra arbete i föreningen avseende utökning av nätkapaciteten. Under dagen kan det förekomma kortare störningar.

2021-05-25

Nya lås – styrelsen har tagit beslut om att byta lås i våra fastigheter. Vi kommer få ett nytt och modernt system som heter ILOQ. Läs mer här Nya lås – Information till medlem 210525

2020-12-09

Information till medlemmar från styrelsen kan laddas ner här