Aktuellt

2020-12-09

Information till medlemmar från styrelsen kan laddas ner här

2020-06-08

En hjärtstartare har placerats i garaget. Se Hjärtstartare för mer info.

2020-05-26

Vi har glädjen att meddela att vi som första bostadsrättsförening har fått möjligheten att testa ett nytt koncept med en helt egen obemannad ”närbutik”. Konceptet har möjliggjorts tillsammans med företaget
Convini som till vardags erbjuder innovativa mat- och dryckeslösningar till arbetsplatser. Konceptet har tagits fram av Convini för att möjliggöra tillgången till energi dygnet runt för alla. Även när arbetsplatsen
har flyttat hem för många människor. Convinibutiken kommer att vara tillgänglig för oss dygnet runt, veckans alla dagar och erbjuder ett brett
utbud av både färska och frysta måltider, drycker samt snacks och tilltugg.
Torsdag 28/5 finns Convini på plats för demo och invigning vid två olika tillfällen.

2020-05-20

Nya möbler innegård, som säkert måg av er sätt har vi nya möbler på plats på vår innegård. Vi hoppas att många passar på att njuta av dem under somaren och att vi gemensamt kan hålla ordning på gården.

Styrelsemöte 2019-03-26

1 Återvinning.

Då vi återkommande har problem med återvinningsrummen och Adex nu informerat oss att de vid flera tillfällen sett namn på medlemmar i form av post eller emballage på fel ställen har vi beslutat att nästa gång det händer skickas en varning ut till medlemmen. Upprepas problemet skickas faktura för städning. Anledningen till att det blir överfullt är att det ligger fel saker i fel kärl och då töms det inte.

2. Silverfiskar.

Det är nu fler lägenheter som rapporterat att de har problem med silverfiskar. Ser ni silverfiskar, kontakta Adex direkt.

3. Garagedosan.

Smart Park appen kommer snart uppdateras, i samband med det kommer Adex skicka ut information om att alla som har en dosa skall skicka tillbaka sin. Detta kommer medföra kreditering av 100 kr på komma garagefaktura.

Styrelsemöte 2018-09-24

Poolbilen är nu på plats och har använts av både styrelse och andra medlemmar, fungerar mycket bra. Under Q4 kommer vi kunna börja boka bilen i appen.

Beslut är taget att innergården ska göras finare med plats för gemenskap. Beräknas vara klart till våren 2019.

Styrelsemöte 2018-08-20

Då samtliga förråd inte varit uthyrda har styrelsen sett över priserna för långtidshyra.

Följande priser gäller:

950 kr/månad

6 månader: 713 kr/månad

12 månader: 475 kr/månad.

För att få pris för 6 eller 12 månader gäller att man avtalar hela tiden, det går inte att säga upp avtalet under avtalstiden.

Plats i garage för mopeder har efterfrågats. Styrelsen har beslutat att erbjuda delad plats för 250 kr/månad. Detta gäller både elmoped samt vanlig moped, dosa till port ingår ej i priset.

Vid intresse av förråd eller garage kontakta styrelsen@brfvastermalmsatrium.se

Garantibesiktning januari-februari 2018
Den 25 januari- 16 februari 2018 sker två-årsbesiktning i de lägenheterna som anmält fel som omfattas av Skanskas garanti. (Anmälan av garantifel kan liksom tidigare och fram till besiktningen göras via Skanskas kundportal: mitthem.skanska.se ). Skanska hoppas på att kunna erbjuda en för- eller eftermiddagstid för de medlemmar som vill närvara. I annat fall måste dörrlåset ställas i  serviceläge. Följande datum gäller för respektive trapphus:

 • A – 25 januari
 • B – 26 januari
 • C – 31 januari
 • D – 7-8 februari
 • E – 14-15 februari

Skanska avser att åtgärda en trappuppgång en vecka i taget. Styrelsen kommer att sätta upp lappar i aktuell trappuppgång för att påminna. Efterbesiktning utförs ca 3-6 månader efter besiktningen. Observera att om du inte har satt sin dörr i serviceläge och inte är kontaktbar vid upprepade tillfällen så kommer ärendet att anses som åtgärdat!

Utlåtanden/protokoll från besiktningen kommer distribueras av styrelsen till de medlemmar som efterfrågar det.

För  garantiåtgärder som inte bedöms kunna inväntas till garantibesiktningen är Skanskas ambition att ha vidtagit dessa innan årsskiftet.

2017-11-01

Information från styrelsen december 2016

Bäste föreningsmedlem!

Så har ytterligare 2 månader gått, och vi i styrelsen vill önska alla medlemmar ett Riktigt Gott Nytt År.

 • Lås har nu monterats på hushållsopnedkasten.
 • Markisen utanför förskolan är nu uppsatt.
 • Har fortfarande problem med dörrstängare, åtgärdas januari 2017.
 • Brytskydd är monterade på samtliga ytterdörrar.
 • Äntligen fungerar våra nycklar till båda soprummen, och nu finns det möjlighet att ställa grovsopor i ett kärl på Warfvinges väg 15.
 • Kameror kommer monterats i entréerna kring mitten av januari för att minska inbrottsrisken.
 • Tyvärr har inte förvaltare (SEFAB) hunnit med arbetet med att säkerställa att alla medlemmar har ETT förråd i källaren, dels av rättviseskäl, men också för att kunna hyra ut ev extra förråd till behövande medlemmar, men vi trycker på för att det ska bli klart………….
 • Hemsidan är nu uppe, och förses succesivt med ny information. Adress är brfvastermalmsatrium.se, där ni också kommer hitta framtida informationsbrev
 • Vi har också bildat en facebook-grupp ”Brf Västermalms Atrium”, så anmäl er gärna så har vi ytterligare ett forum att kommunicera med varandra.
 • Låsbara grindar till gården är beställda men vi vet ej när leverans kommer
 • Datum för föreningsstämma är satt till den 16 maj 2017.

Och vi välkomnar såväl fortsatt som ytterligare stöd från er alla såsom…..

 • ATT SOPOR HAMNAR I RÄTT KÄRL, ALDRIG PÅ GOLVET
 • ATT KOLLA ATT YTTERDÖRRAR ALLTID GÅR I LÅS (har precis haft inbrott i lägenhet Warfinges väg 15)
 • ATT FÖRSÖKA SE TILL ATT INTE SMÅSTENAR O DYLIKT HAMNAR I HISSDÖRSGOLVLISTEN, några av oss dammsuger ibland, men vi har också jobb att gå till på dagarna…
 • TIPS FÖR ATT GÖRA BOENDEMILJÖN ÄN BÄTTRE, funderar ni på att skriva motion till stämman, vänta inte utan skriv till oss redan nu.

Information från styrelsen oktober 2016

Bäste föreningsmedlem!

Det har visat sig vara betydligt mer tidskrävande än planerat att till fullo ta över och hantera förvaltning och utveckling av våra nya fina hus, och här nedan redovisar vi vad gjort och har på gång.

  • Till månadsskiftet kommer det en ny städfirma (Rengörare Näslund), som vi hoppas skall göra en väsentligen bättre städning än den nuvarande.
  • Tillsammans med förskolan och Skanska AB monteras en kraftig markis upp utanför förskolan, så att barn och personal ej riskerar skadas av nedfallna föremål från balkonger.
  • Serviceavtal och reparation av dörrstängare samt dörrstopp kommer att  monteras Warfvinges väg  23.
  • Brytskydd är beställda för att monteras på samtliga ytterdörrar.
  • Avseende sophantering så töms den numera 2 ggr/veckan, men det verkar ibland finnas någon som tycker att man kan ställa en stor sopsäck utanför nedkastet. Då det kan vara en icke medlem, så kommer vi montera lås på sopnedkasten (Skanska AB bjuder på detta)
  • Securitas är uppsagda, då de inte lyckats upptäcka eller förhindra folk att ta sig in i fastigheten, och kostar väldigt mycket i förhållande till upplevd nytta.  
  • Vi tvingas byta samtliga låscylindrar till gemensamma utrymmen, då det visat sig att Skanska AB ej hittar alla så kallade FS-nycklarna som tillhör föreningen.
  • Vi har ej ännu lyckats omvandla källsorteringsrummet Warfvinges väg 15 till grovsoprum, då man inte har lyckats hitta låscylindrar som alla medlemmars nycklar passar till. Se också ovan punkt.
  • Årsavgift 2 (som betalas av 153 av 165 lägenheter) kommer att sänkas med ca 33% för 2017 då räntekostnaden blivit väsentligen lägre. Det kommer även återbetalas mellanskillnaden mellan nuvarande avgift 2 och den räntekostnad som föreningen hade för tidigare period, och den återbetalningen beräknas göras under andra  kvartalet 2017.
  • Ekonomin har utvecklats väl, och i år kommer vi amortera drygt 5 miljoner kronor på våra lån.
  • Vi är nu i slutfasen av arbetet med att säkerställa att alla medlemmar har ETT förråd i källaren, dels av rättviseskäl, men också för att kunna hyra ut ev extra förråd till behövande medlemmar.
 • Vi kommer montera upp låsbara grindar dels för att obehöriga ej skall ha tillträde till gården, men också för att skydda lekande barn och förhindra att obehöriga använder våra sopnedkast eller använder innergården.

Niklas Andersson, ordförande, fastighetsfrågor C1503

Per Aspegren, vice ordförande/kassör, garageuthyrn, andrahandsuthyrn,  E1804

Jacob Friberg, sekreterare, informationsfrågor E1601, 

Sibel Demirol, skalskyddsfrågor, B1503, 

Angelica Marklund, sopfrågor, C1502,  

Alexander Johansson, web/hemsidoransvarig, suppleant, D1703

FÖRENINGENS BREVLÅDA FINNS I E-HUSET (GULA ENTRÉEN), ”BRF VÄSTERMALMS ATRIUM”