Medlemsinfo

Nycklar, nyckelbrickor och porttelefoni

Nycklar

För att kopiera upp fler nycklar vänder ni er till Hellgrens lås.

Taggar och porttelefoni

Varje lägenhet har tre taggar vars identitetsnummer är kopplade till lägenheten. Med dessa kan man öppna samtliga portar i föreningen. Extra taggar kan beställas hos Fastum mot en kostnad av 200 kr. Förlorade taggar bör anmälas till Fastum för att spärras.

För att öppna porten i din trappuppgång för gäster använder föreningen systemet “Frecall Entry”. Du ringer från en föranmäld telefon till Free Calls nummer och porten låses upp, direkt eller med hjälp av en kod. De telefonnummer du vill använda för tjänsten anmäler du till Fastum.

Instruktioner finner ni i följande dokument:

FreeCallEntry

Instruktion Freecall

Renovera

Kolla alltid föreningens stadgar innan du sätter igång att renovera!

Lite förenklat kan man säga att man som bostadsrättsägare har ett underhållsansvar för sin lägenhets inre, medan föreningen ska ansvara för det yttre. Exakt var gränsen går är inte helt lätt att säga, bostadsrättslagen ger visst utrymme för olika tolkningar. Rekommendationen är därför att stämma av med styrelsen och föreningens stadgar innan du sätter i gång att fixa till hemma. Du har en direkt skyldighet att göra detta för alla renoveringar som inbegriper våtrum, kök, bärande väggar och andra konstruktioner. Det är också viktigt att allt arbete som utförs görs fackmannamässigt. Se därför till att anlita behörig arbetskraft för din renovering.

Kök och badrum – Ska du byta vattenanslutningar, påverka tätskikten eller avloppet måste du ha styrelsens godkännande. Samma sak om du på något sätt ska påverka ventilationen eftersom detta kan påverka hela fastigheten.

Väggar och tak – Du får måla om och tapetsera som du vill men du får inte riva bärande väggar. Ska du sätta upp nya väggar kolla gärna med styrelsen då det kan påverka ventilationen.

Golv – Du får lägga om och slipa/lägga om golven som du själv vill.

El – Du får dra om synlig el om det utförs av en elektriker. Vid icke synliga eldragningar kolla med styrelsen.

Fönster – Du kan måla fönstren invändigt och sätta in persienner. Byta ut dem eller måla om dem utvändigt får du inte – det underhållet står föreningen för.

Ventilation – Du får ej påverka ventilationen.

Ytterdörr – Du får måla om dörren invändigt men inte utvändigt och du får inte byta ut din ytterdörr.

Öppen spis och kamin – Alla ledningar och ventilationer är föreningens ansvar så du får ej påverka dessa utan godkännande.

Välkommen att kontakta oss om du undrar över något!

2017-10-31

Trivselregler

För allas trivsel och god grannsämja förväntas boende följa nedanstående regler:

Störande ljud
Mellan kl. 22.00–07.00 måndag till fredag och kl. 23.00–09.00 lördag till söndag undviker vi störande ljud. Informera dina grannar i god tid, om du skall ha fest. Blir du störd av en granne, gå gärna över och prata med hen. Fungerar inte det ring Störningsjouren 08-55111179

Sopor
Sopor och dylikt skall vara väl inslagna, när de läggs i sopkärlen. Sopor får inte ställas ut i trapphus utan skall direkt läggas i sopnedkast. Lägg inte i för stora sopor då de riskerar att blockera nedkasten.

Övriga sopor sorteras enligt beskrivning i soprummen. Inga sopor får ställas på golvet då det kostar föreningen, och därmed de boende, ansenliga summor att forsla bort dem. Slängs sopor i fel behållare får också föreningen betala för detta.

Grilla
Det är enbart tillåtet att grilla på balkongerna med el- eller gasol-grill.

Utanför din dörr och allmänna ytor
Dörrmattor får inte läggas utanför lägenhetens ytterdörr, då det hindrar städning och eventuell utrymning. Placera inga föremål, såsom vagnar, rollatorer, kälkar mm i entréer, trapphus, källar- och förrådsgångar. Det kan hindra utrymning vid t ex vid brand. Cykel- och barnvagnsrum skall användas för avsett ändamål.

Mattor och sängkläder
Skaka eller piska inte mattor eller sängkläder från fönster eller balkonger. Detta ska ske utomhus på innegården.

Din balkong
Balkonglådor och parabolantenn skall placeras på balkongens insida. Det är inte tillåtet att kasta ut något (t ex cigarettfimpar) från fönster och balkonger. Det är inte heller tillåtet att mata fåglar från lägenheten eller på föreningens mark.

Husdjur
Husdjur får inte föra oljud eller rastas på innergården eller på lekplatsen. Hundar och katter ska hållas kopplade inom bostadsområdet.

Rökförbud
Rökförbud gäller i alla allmänna utrymmen som t.ex. trapphus, hissar, källargångar och förråd.

Ohyra
All form av ohyra (råttor, pälsänger, vägglöss, kackerlackor) som upptäcks i lägenheter eller i gemensamma utrymmen måste omedelbart anmälas till förvaltaren.

Skada
Om skada uppstår i lägenhet eller på gemensamma utrymmen, underrätta förvaltaren snarast för åtgärd

Renovering
Vid renovering, se till att respektera gällande regelverk. Renovering som skapar ljud i bärande väggar, golv och tak får endast ske mellan kl 08-19 på vardag och kl 10-17 på helger.

Postbox

Det är inte tillåtet att sätta upp egna dekaler, skyltar eller annan information på postboxarna. Behövs ändring göras alternativ tillägg för ev. företag kontakta förvaltaren.

2020-10-08

Drift och underhåll

Här finner ni information om drift och underhåll av era lägenheter

1. Bostaden

2. Kök

3. Bad, dusch, tvätt

4. El och multimedia

5. Värme och ventilation

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut lägenheten i andra hand krävs godkännande av styrelsen. Styrelsen godkänner uthyrning till andrahandshyresgäst lägst 3 månader och högst 12 månader i taget.

Anmäl i god tid att du tänker hyra ut i andra hand till styrelsen genom att maila denne samt ange vem som är tänkt att stå som hyresgäst och under vilken period.

Styrelsen kommer om den godkänner uthyrningen att vilja ha en kopia på ett andrahandskontrakt mellan dig och hyresgästen och en administrativ avgift om 10% av gällande prisbasbelopp (2021 47 600 kr) kommer att tas ut (via avgiftsavin).

2021-01-26

Garageplats

Föreningen har ca 80 garageplatser.

Kostnaden för dessa är (2021):

  • Vanlig parkering 1 875 kr/månad
  • Parkering med laddbox 1 975 kr/månad plus 1,85 kr/kwh
  • Handikapparkering (större plats) 2 075 kr/månad

För att hyra plats kontakta styrelsens kassör Per Aspegren på perfredrik.aspegren@gmail.com

Den som har en garageplats har rätt att låna ut platsen för kortare period. Det är inte tillåtet att låna en plats utan godkännande, att flytta koner eller använda platser som verkar vara lediga.

2021-02-03

In- och Utflyttning

För att byta namnskylt utanför dörr och på postfack samt få tillgång till porttelefoni  –  kontakta vår tekniska förvaltare Fastum.

För överenskommelser om betalning av månadsavier avvikande från överlåtelsedatum, kontakta Fastum

Källsortering och avfallshantering

Vi har två soprum i föreningen för källsortering av förpackningar och tidningar, mindre grovsopor samt elavfall, glödlampor och batterier. Dessa finner du utanför porten på Warfvinges väg 23 och Warfvinges väg 15. Rummet på Warfvinges väg 23 har störst kapacitet och därför bör du gå dit i första hand.

I soprummen kan du slänga allt som får plats i kärlen. Det är inte ok att slänga annat än det som kärlen är ämnade för eller för vad som får plats.  De töms flera gånger i veckan men är det fel saker som slängts töms de inte och föreningen måste bekosta separat städning och tömning. Det är heller inte okey att ställa saker bredvid kärlen. Om kärlet är fullt så ta med det som ska kastas hem igen och gå tillbaka och kasta när det finns plats i kärlen.

På innergården finner du tre stycken sopsugsinkast för restavfall. Använd soppåsar till restavfallet. Knyt ihop påsen väl och fyll den inte proppfull. Den ska inte behöva pressas in i luckan, då blir det lätt stopp och föreningen måste då bekosta rensning. Om ett inkast är fullt finns ofta utrymme i ett annat. Du får under inga omständigheter lämna sopor på marken eftersom de lockar till sig råttor.

Grovsopkärlet i soprummen ska inte belastas med saker som kan återanvändas eftersom det medför onödiga utgifter för föreningen. Till exempel: kläder, skor och prylar som inte är trasiga  kan skänkas bort istället. Kemtvättsgalgar ska lämnas åter till kemtvätten.

Större grovsopor, elavfall som inte ryms i kärlen liksom farligt avfall (lösningsmedel, flytande färgrester, etc.) måste du ta till en återvinningscentral, se hemsidan för Stockholm Vatten.

2021-01-23

El, tv, telefoni, internet

Information om elkostnader finns i fölljande dokument:
Fakta kring elkostnader

Tv, telefoni och internet levereras av Ownit via bredband. Trådlöst nätverk är standard. Kontakt: www.ownit.se, telefon 08-525 073 00.

Tjänstefördelaren är placerad i ett skåp i en av garderoberna. Erfarenhetsmässigt förbättras det trådlösa nätverket av att hålla skåpdörren öppen eller installera en separat router.

Varje lägenhet har erhållit en digitalbox. I tv-baspaketet, som faktureras på samma avi som föreningens månadsavgift. Ytterligare kanaler kan beställas av Ownit.

För telefonin utgår endast samtalsavgifter enligt Ownits prislista. Dessa faktureras separat.

Bredband på 100 Mbit/s ingår i avgiften. Kraftigare bredband kan beställas av Ownit.

Förrådsutrymmen

Till varje lägenhet hör ett källarförråd som är märkt med lägenhetsnumret. Du bör låsa ditt förråd med ett rejält lås för att förebygga inbrottsförsök. Det är inte tillåtet att förvara saker i källargångarna.

Det finns cykelförråd och barnvagnsförråd i båda husen i markplan samt ett cykelförråd i garaget.

Det finns även extraförråd att hyra i föreningen enligt nedan (pris juni 2020):

12-månadershyra 600 kr/månad
6-månadershyra 900 kr/månad
Löpande uthyrning 1 200 kr/månad
Del i gemensamt förråd 1 200 kr/månad max 3 månader

Garantier och garantibesiktning

Garantitiden har gått ut.

2021-01-30

Avgifter och avier

Avgiftsavier skickas ut kvartalsvis av vår ekonomiska Fastum.

Avgiftsförändringar 2021

Avgiften för andelstal 1 höjs med ca 3,7 % och motsvarar beräknade kostnadsökningar av våra driftkostnader. Avgiften för andelstal 2 sänks något då räntekostnaden på underliggande lån sjunker.

SHB Erbjudande medlemmar BRF Västermals Atrium

El och kabel-TV

På avin finns ett “Eltillägg – en preliminär debitering utifrån schablonkostnad för den aktuella lägenheten – som var tredje månad justeras utifrån den faktiska förbrukningen.

På avin finns även kostnaden för “Kabel TV” vilken även inkluderar internet.  Månadsavgiften är för närvarande (2021) 220 kr/mån.

Avgift 1 och 2
I samband med försäljningsstarten av bostadsrätter i föreningen, erbjöd Skanska AB de köpare som köpte bostadsrätt innan den ekonomiska planen fastställdes, att välja mellan 3 nivåer på upplåtelseavgiften som tillägg till insatsen. För de lägenheter som inte såldes innan den ekonomiska planen fastställdes låstes upplåtelseavgiften till det så kallade ”mellanalternativet”. Hanteringen av detta gjordes genom att lägga till ett andelstal 2, som baseras på skillnaden mellan maximalt möjlig upplåtelseavgift och slutligen betald upplåtelseavgift. Summan av dessa blev 45 000 000 kr som kan sägas utgöra ett lån från föreningen till enskild bostadsrättsägare och därmed utgör underlaget för andelstal 2. Avgiften för andelstal 2 utgörs av räntekostnaden för denna lånesumma.

För 2:or var den maximala upplåtelseavgiften 400 000 kr, för 3:or och 4:or under 90 kvm 600 000 kr, och för övriga lägenheter 800 000 kr. Det var 12 st bostadsrättsköpare som betalade maximal upplåtelseavgift därmed  och därmed inte betalar för andelstal 2.

Föreningen beslutade under 2017 att övriga medlemmar ska beredas möjlighet att i efterhand frivilligt betala in den i den ekonomiska planen angivna återstående upplåtelseavgiften beräknad som andelstal 2 multiplicerat med 45 000 000 kr. 

Är du intresserad av att betala in andelstal 2 kontakta styrelsen för mer information.

2021-01-30