Årsstämma

2021

Årets stämma kommer att hållas den 27 april 2021. Stämman kommer att vara digital. Motion ska vara inskickad senast 17 mars till styrelsen.

2020

Stämmohandlingar 2020

Protokoll årsstämma 2020

2019

Protokoll årsstämma 2019

2018

Protokoll årsstämma 2018

Stämmohandlingar_2018

Extrastämma 2018-02-20

2017

Protokoll årsstämma 2017

Bilaga 2017

2016

Protokoll årsstämma

Mall Motion

Till årsstämman i Västermalms Atrium 20XX

Rubrik som är informativ och tydlig

Bakgrund
Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.

Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar.

Förslag till beslut

Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande.

Avsluta med:

Jag/Vi föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

 

Stockholm ÅÅÅÅ-MM-DD

Namn / Lghnr