Mäklarinformation

Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom bostadsrättsföreningen
Västermalms Atrium, org.nr 769625-6085. Information som ej återfinns nedan, kan hittas på föreningens hemsida, www.brfvastermalmsatrium.se. Inga frågeformulär besvaras av styrelsen eller förvaltaren. Föreningen tillhandahåller inga ritningar utan vi hänvisar till Stadsbyggnadskontoret.

Föreningens postadress är: Warfvinges väg 23, 112 51 Stockholm
Styrelsen kontaktas på styrelsen@brfvastermalmsatrium.se

Fakta om fastigheten – garage – allmänna utrymmen
Fastigheten är uppförd 2013-2015 med en bostadsyta om 12 227 kvm fördelat på 165 lägenheter.
Antalet kommersiella lokaler är 3 med en total yta om 862 kvm.

I husen finns flera barnvagnsrum och cykelrum.

Till samtliga lägenheter finns ett förråd i källaren att disponera. Det finns även ytterligare förråd att hyra, se
fliken Medlemsinfo – Förrådsutrymme.

Till fastigheten hör garage som är placerat under husen, vilket består av 79 st. bilplatser och 5 MC-platser.
Ett flertal av bilplatserna är utrustade med laddboxar. Pris för bilplats finns under fliken Medlemsinfo – Garageplats. (Finns lediga platser december 2021).

Visning

Vid visning av lägenhet får entrédörr ej ställas upp eller låsfunktionen tejpas över då lås- och dörrautomatiken kan gå sönder. Föreningen är tacksam för att informationen om lägenheter till salu avlägsnas från av föreningen ägda dörrar, väggar och fönster

Bredband/TV/telefoni: Ownit är leverantör av bredband/TV/telefoni, och kostnaden för basutbud med 250 mb hastighet och bas TV-utbud är inkluderat i månadsavgiften.

El

Föreningen har ett gemensamt el-abonnemang och preliminärdebitering sker månadsvis, med kvartalsvis avräkning mot faktisk förbrukning. Värme och hushållsel i lägenheten betalas av lägenhetsinnehavaren.

Försäkring

Ny medlem i föreningen måste teckna egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Föreningen har inte någon kollektiv bostadsrättstillägg.

Medlemskap
Enbart fysisk person godkänns som medlem. Delat ägande godkännas, minimal ägarandel 10 %.
Ansökan om in- och utträde, beställning av mäklarbild samt pantsättning görs via vår förvaltare Fastum,
https://www.90220.se/

Ansökan skickas till: Brf Västermalms Atrium, c/o Fastum, Box 4031, 169 04 SOLNA

Avgifter i samband med överlåtelse

Överlåtelseavgiften är 2,5 % av gällande prisbasbelopp. Pantsättningsavgift är 1 % av gällande prisbasbelopp.