Källsortering och avfallshantering

Vi har två soprum i föreningen för källsortering av förpackningar och tidningar, mindre grovsopor samt elavfall, glödlampor och batterier. Dessa finner du utanför porten på Warfvinges väg 23 och Warfvinges väg 15. Rummet på Warfvinges väg 23 har störst kapacitet och därför bör du gå dit i första hand.

I soprummen kan du slänga allt som får plats i kärlen. Det är inte ok att slänga annat än det som kärlen är ämnade för eller för vad som får plats.  De töms två gånger i veckan men är det fel saker som slängts töms de inte och föreningen måste bekosta separat städning och tömning. Det är heller inte ok att ställa saker bredvid kärlen.

På innergården finner du tre stycken sopsugsinkast för restavfall. Använd soppåsar till restavfallet. Knyt ihop påsen väl och fyll den inte proppfull. Den ska inte behöva pressas in i luckan, då blir det lätt stopp och föreningen måste då bekosta rensning.Om ett inkast är fullt finns ofta utrymme i ett annat. Du får under inga omständigheter lämna sopor på marken eftersom de lockar till sig råttor.

Grovsopkärlet bör inte belastas bör inte belastas med saker som kan återanvändas eftersom det medför onödiga utgifter för föreningen. Till exempel bör kläder, skor och prylar som inte är trasiga istället skänkas bort. Kemtvättsgalgar bör lämnas åter till kemtvätten.

Större grovsopor liksom farligt avfall (lösningsmedel, flytande färgrester, etc.) måste du ta till en återvinningscentral, se hemsidan för Stockholm Vatten.

2017-10-31