In- och Utflyttning

Namnskylt

För att byta namnskylt på tavlan vid entrén och postfack kontaktar du Fastum.

Porttelefon

För att kunna använda tjänsten för porttelefon kontaktar du Fastum. Det finns separat instruktion hur tjänsten fungerar under fliken Medlemsinformation “Nycklar, nyckelbrickor och porttelefoni”.

Försäkringar 

När du flyttar in i föreningen behöver du teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Föreningens försäkring innehåller ingen kollektiv bostadsrättstillägg.

Entrédörrarna

Vid in och utflyttning får entrédörr inte ställas upp eller låsfunktionen tejpas över då lås- och dörrautomatiken kan gå sönder. Instruktion finns vid entrén hur dörrautomatiken stängs av tillfälligt.

Månadsavier

För överenskommelser om betalning av månadsavier avvikande från överlåtelsedatum, kontakta Fastum

Uppdaterad: 2021-12-04