Garantier och garantibesiktning

Skanskas garantitid gäller i tio år från den 9 september 2015. De sista fem åren gäller garantin endast om föreningen kan påvisa att installationen inte har utförts fackmannamässigt. Garantin gäller också för vitvaror.  Efter två-årsbesiktningen kommer styrelsen att vara kontaktansvarig mellan medlemmar och Skanska.

Den 22 november 2017 inleds en två-årsbesiktning av fastigheternas allmänna utrymmen och förskolan.

Den 25 januari- 16 februari 2018 sker två-årsbesiktning i de lägenheterna som anmält fel som omfattas av garantin. Anmälan kan liksom tidigare och fram till besiktningen göras via Skanskas hemportal: mitthem.skanska.se . Skanska hoppas på att kunna erbjuda en för- eller eftermiddagstid för de medlemmar som vill närvara. I annat fall måste dörrlåset ställas i  serviceläge.

Skanska avser att åtgärda en trappuppgång en vecka i taget. Styrelsen kommer att sätta upp lappar i aktuell trappuppgång för att påminna. Efterbesiktning utförs ca 3-6 månader efter besiktningen. Observera att om du inte har satt sin dörr i serviceläge och inte är kontaktbar vid upprepade tillfällen så kommer ärendet att anses som åtgärdat!

Utlåtanden/protokoll från besiktningen kommer distribueras av styrelsen till de medlemmar som efterfrågar det.

För  garantiåtgärder som inte bedöms kunna inväntas till garantibesiktningen är Skanskas ambition att ha vidtagit dessa innan årsskiftet.

2017-11-01