Garantier och garantibesiktning

Skanskas garantitid gäller i tio år från den 9 september 2015. De sista fem åren gäller garantin endast om föreningen kan påvisa att installationen inte har utförts fackmannamässigt. Garantin gäller också för vitvaror.  Efter två-årsbesiktningen kommer styrelsen att vara kontaktansvarig mellan medlemmar och Skanska. Den 22 november 2017 gjordes en två-årsbesiktning av fastigheternas allmänna utrymmen och förskolan, och den 25 januari- 16 februari 2018 skedde en två-årsbesiktning i de lägenheterna som anmält fel som omfattas av garantin. Ytterligare besiktning genomfördes i augusti 2020.

2021-01-11