Förrådsutrymmen

Till varje lägenhet hör ett källarförråd som är märkt med lägenhetsnumret. Du bör låsa ditt förråd med ett rejält lås för att förebygga inbrottsförsök. Det är inte tillåtet att förvara saker i källargångarna. 

Det finns cykelförråd och barnvagnsförråd i båda husen i markplan samt ett cykelförråd i garaget.

Det finns även extraförråd att hyra i föreningen enligt nedan (2022):

12-månadershyra 600 kr/månad
6-månadershyra 900 kr/månad
Löpande uthyrning 1 200 kr/månad
Del i gemensamt förråd 1 200 kr/månad max 3 månader