Avgifter och avier

Avgiftsavier skickas ut kvartalsvis av vår ekonomiska Fastum.

Avgiftsförändringar 2020

I dokumenten nedan finns information om de kommande förändringarna av avgifter som infaller 1 April 2020

El och kabel-TV

På avin finns ett “Eltillägg – en preliminär debitering utifrån schablonkostnad för den aktuella lägenheten – som var tredje månad justeras utifrån den faktiska förbrukningen.

På avin finns även kostnaden för “Kabel TV” vilken även inkluderar internet.  Månadsavgiften är för närvarande (oktober 2017) 220 kr/mån.

Avgift 1 och 2
I samband med försäljningsstarten av bostadsrätter i föreningen, erbjöd Skanska AB de köpare som köpte bostadsrätt innan den ekonomiska planen fastställdes, att välja mellan 3 nivåer på upplåtelseavgiften som tillägg till insatsen. För de lägenheter som inte såldes innan den ekonomiska planen fastställdes låstes upplåtelseavgiften till det så kallade ”mellanalternativet”. Hanteringen av detta gjordes genom att lägga till ett andelstal 2, som baseras på skillnaden mellan maximalt möjlig upplåtelseavgift och slutligen betald upplåtelseavgift. Summan av dessa blev 45 000 000 kr som kan sägas utgöra ett lån från föreningen till enskild bostadsrättsägare och därmed utgör underlaget för andelstal 2. Avgiften för andelstal 2 utgörs av räntekostnaden för denna lånesumma.

För 2:or var den maximala upplåtelseavgiften 400 000 kr, för 3:or och 4:or under 90 kvm 600 000 kr, och för övriga lägenheter 800 000 kr. Det var 12 st bostadsrättsköpare som betalade maximal upplåtelseavgift därmed  och därmed inte betalar för andelstal 2.

Föreningen har på två stämmor under 2017 beslutat  att övriga medlemmar ska beredas möjlighet att i efterhand frivilligt betala in den i den ekonomiska planen angivna återstående upplåtelseavgiften beräknad som andelstal 2 multiplicerat med 45 000 000 kr. Styrelsen återkommer under första kvartalet 2018 med ytterligare information om hur det kommer att gå till.

2019-11-24