Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut lägenheten i andra hand krävs godkännande av styrelsen. Styrelsen godkänner uthyrning till andrahandshyresgäst lägst 3 månader och högst 12 månader i taget.

Anmäl i god tid att du tänker hyra ut i andra hand till styrelsen genom att maila denne samt ange vem som är tänkt att stå som hyresgäst och under vilken period.

Styrelsen kommer om den godkänner uthyrningen att vilja ha en kopia på ett andrahandskontrakt mellan dig och hyresgästen och en administrativ avgift om 10% av gällande prisbasbelopp (2021 47 600 kr) kommer att tas ut (via avgiftsavin).

2021-01-26